Hem

Välkommen till Lyby med omnejd och Lyby Bygdeförening!


Lyby Bygdeförening har till sin uppgift att:


  • Värna om Lyby sockens intressen i alla avseenden  • Verka för samhörigheten mellan invånarna  • Vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt, dess natur, miljö och minnesmärken  • Främja hembygdsforskning, anordna aktiviteter, främja hälsa och välbefinnande samt tillvarata sina medlemmars kunskap och intressen för bygdens framtida utvecklingFöreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Lyby Bygdeförening © 2022