Lyby mot gruvor

Lyby mot gruvor gruppen


Double-click here to add your own text.

Under 2018 fick många i Lyby by brev från Bergstaten att delar av Lyby just nu är inmutade av ett australiensiskt bolag som har för avsikt att starta gruvdrift här. Lyby Bygdeförenings styrelse tog under 2019 ställning mot detta, med hänvisning till våra stadgar. Lyby Bygdeförenings styrelse anser att gruvdrift skulle vara förödande för miljön, människor och djur i området.


Som en fristående grupp startade Lyby mot gruvor. Lyby mot gruvor-gruppen har genomfört en rad olika aktiviteter för att informera om vad som är på gång och visa sitt missnöje med förfarandet. Eftersom gruvdrift skulle påverka många av våra medlemmar har vi valt att lägga ut kontaktuppgifter till personer som ni kan kontakta om ni har frågor eller behöver råd och stöd i denna viktiga och ödesmättade fråga för vår bygd. 

Ni kan alltid kontakta era politiker på Hörby kommun för att visa ert engagemang i frågan.

Veto.nu och LRF är också organisationer som arbetar med frågan på olika sätt dit ni kan vända er.


Har du frågor eller funderingar kontakta gärna någon av följande kontakpersoner från Lyby mot gruvor-gruppen:

 Svar till bolaget om inbjudan till möte i november  2019


Hörby 2019 -11-22

Till

David Minchin
ScandiVanadium
Box 466
201 24 Malmö

 

Härmed meddelas att inbjudan från ScandiVanadium avböjs av samtliga nedan namngivna personer, torsdagen den 28/11-2019 på Roligetorp 242 93 Hörby.

 

Samtliga emotser en ny inbjudan från ScandiVanadium som är offentligså att boende i närmiljön också är välkomna. Eftersom detta är ett stort och omfattande ämne som berör många i bygden, ska alla ha samma möjlighet, att själv få avgöra att få ta del av information eller inte. Vi förutsätter också att informationen hålls på svenska, och i en offentlig lokal som inte begränsar antal deltagare.

 

Hälsningar
                                                      
Från 23 hushåll i Lybytrakten som fått inbjudan, av ett drygt fyrtiotal tillfrågade.

 

Namnen är inte angivna här med hänsyn till GDPR.

Kontaktpersoner:


Conny och Lis-Bet: 070-318 56 09

Johan Tykesson: 070-869 99 66

Per Rosenquist: 070-810 29 50

Erland Annerfelt: 073-336 24 92

Tore Paulsson: 070-558 01 34

                                                Carin Paulsson: 070-270 39 23