Handlingar till årsmötet 2022

Handlingar till årsmöte 2022


Protokoll från möten i Lyby Bygdeförening 2021


En hälsning från Lyby Bygdeförenings styrelse


För att våra medlemmar ska ha en god insyn i vad som händer på våra styrelsemöten kommer vi att lägga upp våra protokoll här.

Vi tar gärna emot era tankar och synpunkter på frågor ni vill att vi i styrelsen arbetar med som främjar bygdens intressen.