Utbyggnad fiberkabelLyby Bygdeförening

Bredband via fiber:

Lyby, Fridhem, Norrto, Söderto, Sextorp, Hee


   

 

I juni 2015 informerade Teleservice genom Lyby Bygdeförening om möjligheten till utbyggnad av fiberkabel för ett snabbt och säkert internet. Lyby Bygdeförening har nu beslutat att samarbeta med Teleservice för utbyggnad av fiberkabel i bygden. Flera hushåll har redan anmält intresse.


Om minst 50 % av hushållen anmäler sig finns det möjlighet att under ledning av Teleservice bygga ut bredband via fiber för ett pris av 17 900 kr/fastighet. Information om kostnader, hur det praktiskt går till mm: www.teleservice.net 0416-58 50 50

Eller kontakta lokal kontaktperson för bredband i ditt område:

Norrto: Gunnar Olsson 070-818 01 74

Söderto: Hasse Hansson 0415-801 08

Lyby-Sextorp: Torbjörn Månsson 070-512 26 13

Lyby-Hee: Per Horvath 0707-99 59 63

Lyby: Peter Berggren 070-871 33 96   

Fridhem: Erland Annerfeldt 073-336 24 92


Anmäl ditt intresse via www.teleservice.net                                                        eller på blankett (finns hos kontaktperson)Kristina Möster, Kontakt: 070-207 50 56Välkomna som medlemmar i Lyby Bygdeförening! Medlemsavgift är 150 kr/familj. Betalas vid föreningsaktiviteter eller via bankgiro 5623-3299 (märk inbetalning med namn och adress)


Mer bredbandsinformation november 2015:


Många i bygden har visat intresse för bredband via fiberkabel. Intresseanmälningarna  som har kommit in under sommaren och hösten är många. 


Områdeskartan från Teleservice visar ett området med 214 hushåll. 94 intresseanmälningar har kommit in till Teleservice.  Minst 107 intresseanmälningar  ska ha kommit in innan en ansökan till Jordbruksverket för bredbandsstöd är möjlig.
Området på kartan är större än Lyby Bygdeförenings informationsområde, sprid gärna vidare info  till  både nära och avlägsna grannar.


Hörby kommun har tecknat avtal med Teleservice för utbyggnad av bredband via fiberkabel i hela kommunen. Utbyggnaden förväntas vara klar 2020.  Lyby Bygdeförening för samtal med kommunen angående utbyggnad av nätet. Läs mer om kommunens avtal på Hörby kommuns hemsida.Fiber i Lyby med omnejd juni 2016:


Nu är det klart att Teleservice blir tilldelade bredbandsstöd från Jordbruksverket, för ett av de områden Teleservice sökt bidrag till, för att kunna bygga ut fibernätet på landsbygden. Lyby med omnejd ingår i det området.


Området som får stödet är stora delar av Sjöbo kommun samt sydvästra delen av Hörby kommun. I utbyggnaden kommer Teleservice att göra det möjligt för ca 2500 hushåll i området att komma åt höghastighetsinternet.


Utbyggnaden innebär en investering på 137 miljoner. 82 miljoner finansieras av pengar från EU landsbygdsutveckling och statsstöd. I området bor det ca 5500 personer.


Mer  information och karta finns på   www.horbyfiber.se


Avtal utskickade till kunder i april 2017:


7 APRIL 2017:

TELESERVICE HAR SKICKAT UT AVTAL TILL ALLA SOM HAR GJORT INTRESSEANMÄLAN MED ERBJUDANDE OCH PRISUPPGIFT. För mer info, läs brev "Erbjudande om fiberuppkoppling" som ska ha delats ut till din brevlåda.

AKTUELLT


Lyby Bygdeförening © 2020