Hem

Välkommen till Lyby med omnejd och Lyby Bygdeförening!


Lyby Bygdeförening har till sin uppgift att:


 

  • Värna om Lyby sockens intressen i alla avseenden.

 

  • Verka för samhörigheten mellan invånarna.

 

  • Vårda bygden ur historisk och kulturell synpunkt, dess natur, miljö och minnesmärken.

 

  • Främja hembygdsforskning, anordna aktiviteter, främja hälsa och välbefinnande samt tillvarata sina medlemmars kunskap och intressen för bygdens framtida utveckling.

 

  • Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Lyby Bygdeförening © 2022