Kontakt

Kontakta Lyby Bygdeförening!


Ordförande Carin Paulsson: 070 270 39 23, info@lybybygdeforening.se

Vice ordförande My Andersson: 073 675 35 37

Kassör Jenny Sjödin: 070 992 71 75
Sekreterare Maja Hägg: 070 994 75 48
Övriga ledamöter:

Tore Paulsson 070 558 0134

Sofia Nilsson 073 180 88 20

Pontus Lövgren-Nilsson 070 880 18 62


Adress: Lyby Bygdeförening, Lyby 3350, 242 93 Hörby