Program

Information från Lyby Bygdeförenings styrelse 2023


Vår verksamhet syftar till att vara en betydande faktor i att utveckla bygden och stärka samhörigheten i bygden. För att åstadkomma detta behöver vi dela arbetet på
flera händer men kunna agera samlat. Bli medlem i Lyby Bygdeförening och följ våra aktivieter på Facebook och här på hemsidan. De som vill få information, påminnelser via mail vad som händer i föreningen kan skicka in sin mailadress till info@lybybygdeforening.seVänliga hälsningar

Styrelsen för Lyby Bygdeförening


                          
V Vi behöver fler som vill engagera sig i Lyby bygdeförening, det kan vara allt från styrelseuppdrag till idespruta med aktiviteter ELLER att driva ärende för vår byggds bästa i kommun eller på annat håll.
Skicka gärna ett PM eller kontakta någon av oss som idag är med i styrelsen. V.G se Under rubriken Kontakt.


    Program 2024

Här nedan finns program för årets kommande aktiviteter, vi i styrelsen väljer att publicera det digitalt på Facebook och här på hemsidan för att minska pappersutskrifter. Vi vädjar till alla att informera och sprida informationen vidare till dem som kanske inte nyttjar digitala medierna så frekvent. Om någon önskar att få en fysisk utskrift av dokumentet ordnar vi gärna det. Meddela i så fall oss via mail: info@lybybygdeforening.se eller till telefonnummer 0702703923


Årsprogram för Lyby bygdeförening 2024


 


  Vad gör Lyby Bygdeförening?


Under de senaste 10-15 åren har föreningen jobbat med större projekt för att utveckla bygden positivt och förhindra negativ utveckling. Men inte bara de stora projekten utan även anordnat sommarfester, gökotta, veteranutställning, julpysselkväll, valborgsfirande, knutsfest, växtloppis, teaterresor, familjegympa mm.
Innan den pågående pandemin så hade föreningen kring 10 arrangemang om året för att samla bygdens invånare och stärka samhörigheten.


 En del av de lite större projekt där föreningen varit drivande i är:


 • fiberdragning till hushåll i Lyby bygden.
  Föreningens dåvarande ordförande och styrelse jobbade hårt för att alla skulle få så bra villkor som möjligt. Detta var möjligt genom samlad aktion av medlemmar som kunde kanaliseras genom bygdeföreningen. I samråd med operatörer bidrog detta starkt till bra villkor


 •  förhindrande av gruvdrift närområdet. De senaste åren har präglats av att stora utländska bolag
  vill profitera genom bl a gruvdrift i Sverige pga en svag och föråldrad lagstiftning i frågan. För vår bygd
  kunde detta innebära att stora delar skulle omvandlas till stora öppna gruvor med förstörelse av stora
  natur- och kulturhistoriska värden. Dessutom en katastrof ur miljöhänsyn. Genom ett stort
  engagemang i bygdeförening tillsammans med andra organisationer kunde vi ha samlade aktioner som gjort att bolagen dragit sig tillbaka – i ala fall just nu.


 • För ett antal år sedan påbörjades planeringen av omriktarstationen i sk ”Hurva korset” dvs på vägen
  från Lyby mot Sextorp i Brunstorp. När dessa frågor kom upp så anordnades det informationsmöten och skapades påtryckningsunderlag.


 • För 3 år sedan kunde bygdeföreningen bjuda in till information igen med representanter från Svenskt Kraft när för att förklara och informera kring byte av kv ledning från Hurvakorset till Malmö samt nedläggning av kabel från Hurvakorset till Ystad och sedan vidare ner i Europa för import och export av el (sk Hansa Power Bridge).

 • Påtryckningar på kommunen vad det gäller cykelväg från Lyby till Hörby samt allmän trafiksäkerhet i byn.

 • Går vi längre tillbaka så hade föreningen en stor del vid uppförandet av Församlingsgården som nu är den stora samlingsplatsen för bygdeföreningen.       Bli medlem i Bygdeföreningen!


  Som medlem i Lyby Bygdeförening stödjer du arbetet för en levande bygd
  Medlemsavgiften är årlig och kostnaden är 150kr per hushåll.
  Enklast inbetalar du genom att skicka kr till swishnummer 123 262 64 06 eller vårt
  BankGiro 5623-3299
  Ange Ditt namn, adress och mobilnummer så vi vet vem som betalt in!
  Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!


       AKTUELLT