Styrelse

Styrelsen Lyby Bygdeförening


Styrelsen i Lyby Bygdeförening

Ordförande:

Carin Paulsson, 070 2703923
Vice ordförande : 
My Andersson, 073 675 35 37
Kassör:
Jenny. Sjödin 070 992 7175
Sekreterare:
Maja Hägg 070 994 75 48Övriga ledamöter: Sofia Nilsson, Yvonne Sjöholm, Helena Clarevik


Trafikgruppen: Daniel Sandell   


Revisorer: Lennart Nelander, Hans-Åke Hansson


Valberedning:Lisa  Hansson, Ingrid Aronsson, Anna Rosenkvist


Är du intresserad av uppdrag  i Lyby Bygdeförening? Skicka ett meddelande till info@lybybygdeforening.seSTADGAR

Stadgar Lyby Bygdeförening