StyrelseLyby Bygdeförening

Styrelsen Lyby Bygdeförening


Styrelsen i Lyby Bygdeförening


Ordförande:

Sara Horvath,  076-169 82 92


Kassör:

Lars-Göran Larsson,  0793- 39 02 65


Sekreterare:

Victoria Tykesson, 0703 -71 12 85


Övriga ledamöter: Carin Paulsson, Tore Paulsson, Torbjörn Månsson


Aktivitetssektionen: Torbjörn Månsson


Trafikgruppen: Daniel Sandell   


Bredband via fiber: Kristina Möster


Revisorer: Sven Andersson och Lennart Nelander


Valberedning: Malin Månsson, Lisa  Hansson och Lena Lennardsson


Är du intresserad av uppdrag  i Lyby Bygdeförening? Skicka ett meddelande till info@lybybygdeforening.seSTADGAR

Stadgar Lyby BygdeföreningLyby Bygdeförening © 2020